Quy định đổi sản phẩm

Sản phẩm được đổi trả phải đáp ứng quy định sau

  • Với sản phẩm bên cơ sở sản xuất làm đúng tiêu chuẩn không lỗi nhưng khách hàng thích đổi sang mẫu mã khác thì sẽ phải chịu mất 10% cho chi phí đổi
  • Trường hợp muốn trả lại hàng trong khi không có lỗi bên nhà sản xuất thì quý khách vui lòng chịu mất 10%
  • Trường hợp đổi trả lỗi bên nhà sản xuất thì khách hàng được đổi trả không mất tiền