Chế Độ Bảo Hành

Tất cả sản phẩm bên cơ sở sản xuất Đồ Gỗ Quân Nga đều được bảo hành về phần mối mọt 20 năm. Bảo trì sản phẩm 5 năm.