Hình thức thanh toán

HÌNH THỨC THANH TOÁN

  1. CHUYỂN KHOẢN : khách hàng khi nhận được hàng do bên vận chuyển giao thì nhận hàng kiểm tra hàng xong thanh toán chuyển khoản
  2. TRỰC TIẾP : khách hàng có thể thanh toán trực tiếp cho nhà xe hoặc chủ cơ sở sau khi giao hàng xong.